Y Sioe Addysg Genedlaethol

Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y byddwn ni’n un o’r arddangoswyr yn Sioe Addysg Genedlaethol eleni yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ddydd Gwener 16eg Tachwedd – mewn partneriaeth â’n cyd-rwydwaith celfyddydau ac addysg o ranbarth Caerdydd a Chanol, A2 Connect.

Mae’r digwyddiad hwn yn addo bod yn fwy nag erioed, gyda mynediad cyffredinol am ddim i gynadleddwyr, ynghyd â dewis eang o seminarau a digwyddiadau sydd ar gael ar dâl bach.

Darganfyddwch fwy o wefan Y Sioe Addysg Genedlaethol, neu ewch i Eventbrite i archebu.

Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â llawer o athrawon o bob rhan o’n rhanbarth, gan ledaenu’r gair am yr hyn sydd gennym i’w gynnig i gefnogi dysgu creadigol mewn ysgolion a lleoliadau addysgol.

Dangoswch fwy