Y Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg

Mae’r ‘Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De-ddwyrain Cymru’ yn un o bedwar rhwydwaith ledled Cymru sydd, gyda’i gilydd, yn ffurfio rhan annatod o Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau: Cynllun gweithredu ar gyfer Cymru Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r rhwydwaith yn gweithredu ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen.

Cyswllt

Cydlynydd Rhwydwaith
Ruth Lloyd

lloydrm@caerphilly.gov.uk
07717743292

Cydlynydd Cynorthwyol Rhwydwaith
Matt Cook

cookm2@caerphilly.gov.uk
07717743639

Ymunwch â’r Rhwydwaith

 

 

Y tri rhwydwaith arall yw:

A2 Connect

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a De Cymru

Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg

Cyswllt
Cydlynwyr Rhwydwaith
Bryony Harris
bryony@artsactive.org.uk

 

Edau

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Gogledd Cymru

Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam

Cyswllt
Cydlynwyr Rhwydwaith
Mari Pritchard
mari@edau.cymru

Cydlynwyr Rhwydwaith
Iwan Williams
iwan@edau.cymru

 

Nawr

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru

Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion, Powys

Cyswllt
Swyddog Prosiect Gweithredol
Rhian Jones
rhian.jones@uwtsd.ac.uk