#StiwdioAdref

Er mwyn helpu teuluoedd gartref a’n rhwydwaith proffesiynol yn ystod y pandemig Covid-19, rydyn ni’n rhannu arlwy celfyddydau a diwylliant ar-lein gyfoethog wedi’i llunio gan yr artistiaid, addysgwyr a sefydliadau diwylliannol rydyn ni’n gweithio gyda nhw. Rydyn ni’n eich gwahodd chi i ymuno â’n cymuned ddigidol a bod yn greadigol drwy ein gweithgareddau STIWDIO. Adref – Home.

Rhannwch eich gwaith creadigol gyda ni gan ddefnyddio’r hashnod: #StiwdioAdref

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Can you help Jess & Beth? ... Dangoswch fwySee Less

Can you help Jess & Beth?Image attachment

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein prosiect newydd, ‘Celf Cenhedlaeth’ - a fydd yn ymchwilio’r berthynas rhwng tad-cuod a mam-guod a’u hwyrion yn greadigol drwy gelf, dweud stori a chreu gyda’i gilydd. Cymerwch gip! bit.ly/39P1J5S
-----------------------
We are delighted to announce our new project, 'Art of Generation' - which will creatively explore the relationship between grandparents and their grandchildren, through art, story-telling and creating together. Take a look! bit.ly/39P1J5S
... Dangoswch fwySee Less

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein prosiect newydd, ‘Celf Cenhedlaeth’ - a fydd yn ymchwilio’r berthynas rhwng tad-cuod a mam-guod a’u hwyrion yn greadigol drwy gelf, dweud stori a chreu gyda’i gilydd. Cymerwch gip! https://bit.ly/39P1J5S
-----------------------
We are delighted to announce our new project, Art of Generation - which will creatively explore the relationship between grandparents and their grandchildren, through art, story-telling and creating together. Take a look! https://bit.ly/39P1J5S

3 weeks ago

Seize The Day Ep #5 ... Dangoswch fwySee Less

1 month ago

Who's up for a bit of creative front-window fabulousness to light up lockdown a little? Would you like to bring a bit of joy to the street where you live and win a brilliant prize at the same time!? If so, join in with our Light Up The Dark project from home by dressing your front window this March, here's how you can get involved: bit.ly/388XaCR ... Dangoswch fwySee Less

2 months ago

YOGA FOR TEENS 🧘🏾 SAT 27TH FEB ~ 10.30AM - 11.15AM ~ LIVE ON ZOOM 🧘🏿‍♂️
Start your day with our yoga workshop. Suitable for all abilities these introductory sessions have wonderful benefits for your physical and mental health. Through movement, breath and relaxation this class will leave you feeling calm, refreshed and ready to enjoy your weekend at your best. Sign up via the link in our bio for a beautiful Saturday morning!
~
Led by Charlotte Lewis from Swansea. Charlotte first experienced the world of yoga through voice and movement sessions within her theatre training. She fell in love with the way her body, mind and spirit felt and it is her hope that her relaxed and playful classes will leave you feeling the very same way
~
#yogaillustration #yoga #yogapractice #yogaathome #meditation #jukeboxcollective
... Dangoswch fwySee Less

YOGA FOR TEENS 🧘🏾 SAT 27TH FEB ~ 10.30AM - 11.15AM ~ LIVE ON ZOOM 🧘🏿‍♂️
Start your day with our yoga workshop. Suitable for all abilities these introductory sessions have wonderful benefits for your physical and mental health. Through movement, breath and relaxation this class will leave you feeling calm, refreshed and ready to enjoy your weekend at your best. Sign up via the link in our bio for a beautiful Saturday morning!
~
Led by Charlotte Lewis from Swansea. Charlotte first experienced the world of yoga through voice and movement sessions within her theatre training. She fell in love with the way her body, mind and spirit felt and it is her hope that her relaxed and playful classes will leave you feeling the very same way
~
#yogaillustration #yoga #yogapractice #yogaathome #meditation #jukeboxcollective

2 months ago

Arts Active

NEW Funtastic Music & Movement activities for children with learning difficulties. This musical journey includes stories, actions, songs and other fun things to do along the way! An excellent learning resource too. ... Dangoswch fwySee Less

Video image

Comment on Facebook

2 months ago

Arts Active

Gweithgareddau Cerdd a Symud NEWYDD a llawn hwyl, ar gyfer plant yn unig... wel, oni bai eu bod nhw’n gadael i’r rhieni/gofalwyr neu athrawon ymuno i mewn wrth gwrs!Dyma daith gerddorol, sy’n cynnwys straeon, symudiadau, caneuon a phethau eraill i’w gwneud! ... Dangoswch fwySee Less

Video image

Comment on Facebook

2 months ago

Half-Term Workshops!

Join us this Saturday, when we have two classes to get creative with!

The first is our Youth Explore Dance workshop with RANSACK DANCE for people aged 11+ and the second is our Light Up The Dark workshop where we'll be making Kite Lanterns. We still have places available so grab yours now by booking via our online booking system here: bit.ly/3rPkNHR - We hope to see you Saturday! 😀
--------------------------
Gweithdai Hanner Tymor!

Ymunwch â ni ddydd Sadwrn yma, mae gennym ddau ddosbarth i fod yn greadigol!

Y cyntaf yw ein gweithdy Archwilio Dawns gyda RANSACK DANCE ar gyfer pobl 11+ oed a'r ail yw ein gweithdy Goleuo'r Tywyllwch lle byddwn yn gwneud Llusernau Barcud. Mae gennym leoedd ar gael o hyd felly cydiwch un nawr trwy archebu ar ein system archebu ar-lein yma: bit.ly/3rPkNHR - Gobeithiwn eich gweld ddydd Sadwrn! 😀
... Dangoswch fwySee Less

Load more