Rydym yn Chwilio am Gydlynydd Rhwydwaith Newydd

Rôl: Cydlynydd Rhwydwaith

Rhaglen: Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Lleoliad: Coed Duon
Cyflog Gradd 9 (£ 29,909 – £ 33,136)

Mae’r swydd hon yn tymor sefydlog tan 02/08/2018

 

Mae’r swydd hon yn Llawn Amser a Thymor Sefydlog tan 31 Mawrth 2019.

Yn amodol ar gyllid, gallai’r swydd barhau tan fis Mawrth 2020.

 

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru’n cyflenwi rhaglen o ddigwyddiadau, broceriaeth, cyngor a hyfforddiant datblygu proffesiynol i athrawon ac artistiaid sy’n cyflawni prosiectau celfyddydol mewn ysgolion ac addysgwyr mewn sefydliadau diwylliannol.

Mae’r rhwydwaith yn rhan o Gynllun Dysgu Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru, rhaglen fawr a’r nod o wella amrywiaeth ac ansawdd y gweithgarwch celfyddydol a gynigir mewn ysgolion. Mae’n un o bedwar rhwydwaith celfyddydau ac addysg rhanbarthol yng Nghymru. Caiff y rhwydweithiau eu hariannu gan Lywodraeth Cymru trwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Yn dilyn proses dendro, penodwyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i gyflenwi’r rhwydwaith yn rhanbarth de ddwyrain Cymru yn gynnar yn 2016.

Mae’r Cydgysylltydd Rhwydwaith presennol yn rhoi’r gorau i’w swydd felly rydym yn chwilio am unigolyn brwd, llawn cymhelliant i arwain, rheoli a datblygu gweithgarwch Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru. Yn gweithio o Sefydliad y Glowyr, Coed Duon, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hynod frwd ac yn wybodus am y celfyddydau, ac wedi cael profiad blaenorol o arwain neu reoli mewn cyd-destun celfyddydau ac addysg, ac yn gallu meithrin partneriaethau a chydweithio cryf.

Am Ddisgrifiad Swydd manwl a Manyleb Person

http://www.caerphilly.gov.uk/pdf/JobDescription/REQ0003847.pdf

Os, wedi darllen y Disgrifiad Swydd a’r Fanyleb Person, yr hoffech gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch a Giles Ballisat, Rheolwr Gwasanaethau Theatr a’r Celfyddydau ar 01495 227206.

Gwnewch gais ar-lein isod neu fel arall i ofyn am becyn cais papur, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio ar 01443 866522 neu minicom 01443 864303.

https://recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.html

Dangoswch fwy