Plwg

Yn cysylltu athrawon, pobl greadigol, sefydliadau celfyddydau/diwylliant i danio creadigrwydd disgyblion

Ydych chi wedi’ch lleoli yng Nghymru, ac yn athro, person creadigol neu’n sefydliad celfyddydau/diwylliant sy’n gweithio mewn ysgolion?

Hoffech chi:

  • wella eich sgiliau a’ch hyder yn y Celfyddydau Mynegiannol a dysgu creadigol?
  • dod o hyd i artist, person creadigol, neu sefydliad celfyddydau/diwylliant i weithio ochr yn ochr â chi a’ch disgyblion?
  • dod o hyd i athrawon/ysgolion sy’n chwilio am yr hyn rydych chi’n ei gynnig?
  • gwreiddio’r celfyddydau mynegiannol a dysgu creadigol yn eich ysgol, neu ysgolion y gallech gydweithio â nhw?

Ar Plwg, gwefan newydd sy’n paru addysg, y celfyddydau a diwylliant – gallwch:

  • chwilio am gyfle i ddod o hyd i’ch partner perffaith.
  • creu cyfle, i ddangos yr hyn rydych chi’n chwilio amdano neu’r hyn y gallwch
    ei gynnig.

Cofrestrwch drwy plwg.cymru

Pwy sydd y tu ôl i Plwg.cymru?

Mae Plwg yn ganlyniad blynyddoedd o waith ymchwil a datblygu gydag athrawon a phobl greadigol i ddod o hyd i ffordd hwylus i’r sectorau addysg, celfyddydau a diwylliant gydweithio. Fe’i datblygwyd gan Ymddiredolaeth Actifyddion Artistig, ac roedd yn rhan o Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg A2:Clymu yn wreiddiol. Bellach, mae’n cael ei gefnogi a’i ddatblygu gan y bedair Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg – A2:Connect, Edau, Nawr, a Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De-ddwyrain Cymru, fel rhan o gynllun Dysgu Creadigol i’r Celfyddydau gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru – sef cynllun gweithredu i Gymru.