Mentora Hyrwyddwyr y Celfyddydau

Oeddech chi’n gwybod bod gennym 14 o Hyrwyddwyr y Celfyddydau yn cwmpasu amrywiaeth o ffurfiau celf a chyfnodau allweddol? Gallant ddarparu mentora AM DDIM i staff yr ysgol, naill ai ar lefel un-i-un, fesul adran, neu drwy hyfforddiant staff cyfan mewn sesiwn hwyrnos neu ddiwrnod HMS.

Mae gan bob un o’n Hyrwyddwyr y Celfyddydau gyfoeth o brofiad yn gweithio mewn ysgolion fel athrawon neu addysgwyr celfyddydol. Darganfyddwch fwy ar y dudalen hon.

Mae prosiectau mentora Hyrwyddwyr y Celfyddydau ar hyn o bryd yn cynnwys yr artist cymunedol Kate Verity yn ymweld ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Brynbuga i gefnogi staff gyda’u prosiect ‘Fantastic Ocean’, gan edrych ar ffyrdd o leihau gwastraff plastig yn yr amgylchedd. Mae wedi bod yn modelu technegau newydd i’w defnyddio gyda disgyblion, fel defnyddio deunydd plastig wedi’i ailgylchu i greu celfyddyd, a chynnig cyngor a chymorth ynglŷn â sut i fanteisio i’r eithaf ar y prosiect.

 

Image © Usk CiW Primary School

Y tymor hwn, mae’r arbenigwr cerddoriaeth Carol Williams hefyd wedi darparu gwasanaeth mentora pwrpasol i adran gerdd Ysgol John Frost, i’w helpu i werthuso eu darpariaeth cerddoriaeth TGAU. Mae hefyd wedi bod yn ymweld ag Ysgol Gynradd Clytha i gefnogi dull ysgol gyfan o ddarparu profiadau creadigol i hyrwyddo dysgu ac ymgysylltu.

Yn y cyfamser, ymwelodd Hyrwyddwyr y Celfyddydau, Darren Latham ag Ysgol Gynradd Gatholig Joseff Sant yn Nhredegar i uwchsgilio’r staff mewn technegau animeiddio. Trwy’r prosiect, crëwyd animeiddiad o James and the Giant Peach – a nawr bod staff wedi gwreiddio’u sgiliau, byddant yn gallu defnyddio animeiddio gyda charfanau yn y dyfodol.

Felly os ydych am gael syniadau ar gyfer addysgu’r Celfyddydau Mynegiannol, am gael cymorth i ddysgu sgiliau newydd, neu am weld arfer gorau wedi’i fodelu yn eich ystafell ddosbarth – cysylltwch â Chydlynydd y Rhwydwaith, Ruth Lloyd, ar [email protected] i gael rhagor o wybodaeth.

Dangoswch fwy