Hyrwyddwyr Celfyddydau

Mentora datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon ac addysgwyr celfyddydau.

Mae gan y ‘Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De-ddwyrain Cymru’ tîm o Hyrwyddwyr Celfyddydau wedi’i leoli ledled pum sir yn Ne-ddwyrain Cymru, sydd ar gael i weithio gydag athrawon ac addysgwyr y celfyddydau yn hollol rad ac am ddim i ysgolion.

Credwn mai’r peth mwyaf pwysig ar gyfer datblygu’r celfyddydau mynegiannol a sgiliau creadigol ymhlith dysgwyr yw gwybodaeth a dull eu hathrawon. Mae gan ein Hyrwyddwyr Celfyddydau gyfoeth o brofiad yn y dosbarth a’u cylch gwaith yw gweithio gydag athrawon ac addysgwyr, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer mentora a datblygiad proffesiynol i godi ansawdd addysg y celfyddydau mynegiannol, gan roi hyder, sgiliau a gwybodaeth i athrawon er mwyn arwain gweithgareddau atyniadol, arloesol a dilys yn y dosbarth a thu hwnt.

Mae ein Hyrwyddwyr Celfyddydau yn ymarferwyr creadigol profiadol a medrus iawn, y mae eu hymarfer artistig cyfun yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau artistig. Mae ganddynt wybodaeth wych o ran dysgu Celfyddydau Mynegiannol a Fframweithiau Cymhwysedd Digidol, fel y’u nodwyd yn y Cwricwlwm i Gymru, ac maent yn arbennig o awyddus i weithio gydag ysgolion ac athrawon sy’n teimlo nad ydynt yn cyrraedd eu targed yn y prif egwyddorion y Maes Dysgu a Phrofiad.

Cysylltwch â ni i weithio gyda’n Hyrwyddwyr Celfyddydau neu am ragor o wybodaeth am y cyfleoedd datblygiad proffesiynol rydym yn darparu.