Hyfforddiant

Mae’r rhwydwaith yn cynnig hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus AM DDIM a chyfleoedd dysgu i athrawon ac artistiaid. Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau, cwricwla pynciau’r celfyddydau neu ddatblygiad proffesiynol. Mae ein hyfforddiant ar agor i aelodau o’r rhwydwaith sy’n byw a/neu weithio yn y pum sir: Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen. Mae aelodaeth i’r rhwydwaith am ddim – cofrestrwch isod a dod o hyd i’r newyddion diweddaraf gyda’n holl weithgareddau a derbyn ein cylchlythyrau a gwahoddiadau i’n cyfarfodydd rhwydwaith tymhorol ar thema.

Cewch holl fanylion ein gweithdai a digwyddiadau eraill ar ein tudalen ar Eventbrite, yr adran digwyddiadau a’r digwyddiadau ar y Parth Dysgu Creadigol ar Hwb.

Ymunwch â’r Rhwydwaith

Nodyn i Athrawon

Gallwn gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi er mwyn caniatáu i athrawon fynychu ein hyfforddiant. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.