Gŵyl Grefftau Caerdydd

Mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn falch iawn o fod yn sefydliad partner yn yr Ŵyl Grefftau, Caerdydd. Mae’r digwyddiad yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yn arddangos enghreifftiau o’r crefftau gorau o bob rhan o’r wlad ac mae’r arddangosiadau a’r gweithdai cysylltiedig yn cynnig ffyrdd newydd o ddatblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad pobl o grefft. Mae’n bleser mawr gan Ganolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange arddangos detholiad o wneuthurwyr sy’n dangos eu gwaith yn rheolaidd yn y ganolfan. Rydym hefyd yn darparu Gweithgareddau Crefft i Blant yn y digwyddiad ac rydym wrth ein bodd bob amser o weld cymaint mae’r genhedlaeth iau yn mwynhau’r digwyddiad. Unwaith eto, bydd LGAC yn noddi “Gwobr y Digwyddiad”, y bydd yr enillydd yn cael cyfle i arddangos fel rhan o’n rhaglen Arddangos Crefftau yn y Ganolfan.

Dangoswch fwy