Gwobrau TES 2018

Cyhoeddwyd gwobrau’r TES ar 22ain Mehefin, ac roeddem yn falch o weld bod creadigrwydd ar draws y cwricwlwm a dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn uchel ar agenda’r beirniaid. Er enghraifft, canmolwyd ysgol gynradd y flwyddyn, Ysgol Gynradd Eldon yn Preston, am “y cyfuniad o safonau uchel gyda dysgu, creadigrwydd ac arloesi llawen”.

Wedi ei henwi fel Ysgol Greadigol y Flwyddyn, canmolwyd Ysgol Uwchradd Formby yn Lerpwl am gredu bod “y celfyddydau a chreadigrwydd yn ‘allwedd hud’ i ddatgloi potensial myfyrwyr a datblygu eu hyder, eu hannibyniaeth, eu gwydnwch, eu balchder a’u cydweithrediad”.

Dywedodd y beirniaid eu bod “yn edmygu’n fawr y ffordd y mae Ysgol Uwchradd Formby wedi cynnal ei hymrwymiad i gwricwlwm creadigol cyflawn yn wyneb pwysau ehangach i leihau ehangder profiad myfyrwyr … Mae myfyrwyr nid yn unig yn elwa ar amrywiaeth aruthrol o gyfleoedd creadigol eu hunain, mae’r ysgol hefyd yn dangos ymrwymiad eithriadol i ledaenu ei harferion da y tu hwnt i’w muriau ei hun.”

I gael gwybod mwy am yr ysgolion buddugol a pham y cawsant eu dewis cliciwch yma.

Braf hefyd oedd gweld rhai ysgolion yng Nghymru ar y rhestr fer – llongyfarchiadau i Ysgol Rhostyllen, Wrecsam ar gyfer Lleoliad Blynyddoedd Cynnar y Flwyddyn, ac i Ian Chriswick a Steven Crawford o Ysgol Bro Dinefwr, Llandeilo am Ddefnydd Arloesol o Dechnoleg i Ddylanwadu Canlyniadau.

Rydym yn gobeithio y bydd llawer mwy o ysgolion o bob cwr o Gymru ar y rhestr fer yng ngwobrau 2019 – yn enwedig ar gyfer Ysgol Greadigol y Flwyddyn, gan fod cymaint o ysgolion anhygoel yn ymgymryd â rhaglen Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru ‘Dysgu Creadigol drwy’r C Celfyddydau‘ ac ethos ‘Dyfodol Llwyddiannus’ Donaldson a’r cwricwlwm newydd.

Gallwch gofrestru ar gyfer Cylchlythyr gwobrau’r TES yma, i’w ddiweddaru gyda newyddion ar sut i wneud cais am y gwobrau 2019.

Llun © TES, 2018

Dangoswch fwy