Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Roeddem wrth ein bodd yn mynychu’r Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol ar 20fed Mehefin yn The Celtic Manor, Casnewydd – i siarad ag athrawon ac addysgwyr o bob cwr o Gymru am waith y rhwydweithiau celfyddydol ac addysg rhanbarthol – a hyd yn oed yn fwy falch iawn o glywed bod disgyblion o un o’n hysgolion rhanbarth De Ddwyrain enillodd Wobr Disgyblion 2018.

Roedd yr arddangosfa y mae disgyblion Cynradd CIW yn ein rhoi i ni o’r app ‘Cadw’n Ffrwd’ iddyn nhw wedi ei greu i helpu i leihau gwastraff bwyd a hyrwyddo bwyta’n iach yn drawiadol iawn, ac mae ymrwymiad Victoria Evans a’i staff i gofleidio dysgu creadigol ar draws yr ysgol gyfan . Edrychwch ar eu sianel YouTube i gael blas o’r hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud (gan gynnwys eu prosiectau Arweiniol Ysgolion Creadigol) a byddwch yn gweld yr hyn yr ydym yn ei olygu.

Dyma beth oedd yn rhaid i dîm Newyddion Hwb ddweud am Wobrau Disgyblion 2018:

“Mae enillydd Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol wedi’i gyhoeddi gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol.

Mae enillydd Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol wedi’i gyhoeddi gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn y Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol.

Mae’r Wobr hon yn gwobrwyo llwyddiannau dysgwr neu grŵp o ddysgwyr o ysgol neu goleg a gynhelir yng Nghymru sydd naill ai wedi defnyddio technoleg mewn modd arloesol neu wedi creu deunydd digidol gwreiddiol sy’n wych.

Roedd y beirniaid yn falch iawn o weld ystod eang o geisiadau. Enillydd y wobr eleni yw Usk Church in Wales Primary School gyda’u prosiect ‘Keeping It Fresh – an app to reduce food waste’.

Cafodd y ceisiadau canlynol ganmoliaeth gan y beirniaid:

  • Ysgol Bro Banw: The Better Balance Group – Promoting a Better Screen Balance for Children and Parents.
  • Tîm Technegol Ysgol Gynradd Eglwys Gadeiriol Sant Joseff.”

Delwedd © Hwb.gov

Dangoswch fwy