Ffurflen Gofrestru Cyfeirlyfr Artistiaid

A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod os ydych chi’n artist neu’n addysgwr mewn sefydliad diwylliannol sy’n cyflwyno neu’n bwriadu cyflwyno prosiectau celfyddydau mewn ysgolion ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy neu Dorfaen ac am gael eich cynnwys yng nghyfeirlyfr Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru.

Darllenwch y telerau a’r amodau cyn cofrestru ar gyfer y cyfeirlyfr.

Rhowch gyfeiriad, ebost a rhif(au) ffôn

A ydych chi wedi mynychu hyfforddiant y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg ‘Beth sydd angen i chi wybod os ydych chi’n artist sydd eisiau gweithio mewn ysgolion yng Nghymru’?

A ydych chi wedi derbyn Hyfforddiant Asiant Creadigol Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru?

A ydych chi wedi derbyn hyfforddiant Ymarferydd Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru?

Amlinellwch yr holl gymwysterau celfyddydau a/neu addysgu (academaidd a phroffesiynol) sydd gennych. Rhowch eich cymhwyster, y flwyddyn pasiwyd a'r sefydliad, e.e. PGCE, 2011, UWIC.

Rhowch fanylion y mathau o brosiectau mewn ysgolion yr ydych wedi gweithio arnynt neu yr hoffech weithio arnynt. Pa ffurf(iau) celf sydd orau gennych weithio ynddi(ynddynt)? Beth yw eich cryfderau? Dim mwy na 500 gair

Rhowch ddolenni i brosiectau yr ydych wedi eu cyflwyno mewn ysgolion yn y gorffennol neu brosiectau yr ydych chi’n meddwl sy’n briodol i leoliad ysgol.

1

Darparwch eirdaon o ysgolion yr ydych wedi gweithio gyda nhw.

1