Dulliau Digidol Dan Glo

01st Jul 2020 1:00 pm Ar-line

Register for this Event

Ymunwch â Marc Griffiths o Stiwdiobox ac archwilio sut i recordio sain a fideo yn effeithiol wrth ddefnyddio eich dyfeisiau symudol. Bydd cyngor ar gael ar ddulliau a meddalwedd (gan gynnwys apiau) i wneud bywyd yn haws. Yn ystod y dosbarth meistr byddwch yn darganfod pa offer sydd eu hangen i wella ansawdd eich sain, fideo a golygu. Bydd y dosbarth meistr hefyd yn darparu technegau a phrosesau ymarferol i barhau i weithio gartref.

Mae’r dosbarth meistr yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dulliau digidol, nid oes angen profiad blaenorol. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y dosbarth meistr byw.

Bydd y Dosbarth Meistr yma yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg.

Register for this Event