Darganfod dy draed

01st Jul 2020 11:00 am Ar-line

Register for this Event

Ymunwch â’r dawnsiwr Angharad Harrop wrth iddi eich helpu i archwilio bod yn gorfforol yn eich ymarfer dawns. Bydd y dosbarth meistr yn eich tywys drwy gyfres o ymarferion sy’n edrych ar ansawdd a bwriad y symud. Bydd y dosbarth yn dechrau gyda rhai ymarferion twymo cyn symud ymlaen i weithio gyda symudiad byr nad yw’n gofyn am fawr o le i’w wneud. Bydd proses a dulliau gwahanol yn cael eu harchwilio i chwarae â deinameg ac ansawdd y bwriad.

Mae’r dosbarth meistr wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sydd eisoes â chefndir neu brofiad mewn dawns. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y dosbarth meistr byw.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gyflwyno’n ddwyieithog.

Register for this Event