Creu dolenni animeiddio

08th Jul 2020 1:00 pm Ar-line

Register for this Event

Ymunwch ag Aron Evans i chwilota am animeiddio. Dysgwch sut i gynhyrchu eich dolenni animeiddio eich hun a chreu GIFs i’w defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol.

Yr unig ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y dosbarth meistr yw papur A4, beiros a phensiliau. Bydd angen ffôn smart neu dabled arnoch hefyd wedi’i lwytho gyda’r app rhad ac am ddim, Stop Motion Studio. Mae hwn ar gael yn yr App Store neu yn Android Play Store.

Mae’r dosbarth meistr yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn animeiddio, nid oes angen profiad blaenorol. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau yn ystod y dosbarth meistr byw.

Bydd y Dosbarth Meistr yma yn cael ei gyflwyno yn Saesneg.

Register for this Event