Celf Gomig

Comic Art.Comic Art.

Celf Gomig.

Sut mae celf gomig yn helpu sgiliau llythrenedd y disgybl.

Bydd y sesiwn hyfforddi un-diwrnod hon yn archwilio’r manteision o ddefnyddio celf gomig yn y dosbarth er mwyn denu disgyblion i wella eu sgiliau darlunio a llythrenedd drwy’r celfyddydau mynegiannol.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr…

  • wedi cael profiad o greu cymeriad comig trawiadol.
  • yn medru cyfleu emosiwn drwy ddarlunio drwy ystum ar wyneb.
  • wedi datblygu sgiliau i ddarlunio ffigurau mewn ystumiau mynegiannol a dynamig.
  • wedi datblygu hyder i arbrofi gyda gwahanol arddulliau o ddarlunio comig.

Gwybodaeth am yr Hwyluswyr

Mae gan Paul Warren ddoethuriaeth addysgol mewn Celf Gomig ar gyfer gwella llythrenedd.
Mae Joshua Morgan yn ddarlunydd, awdur, ac athro cynradd cymwysedig.

Pris: £90
Dyddiad:
Canolfan: Glan yr Afon, Casnewydd