Dogfennau Defnyddiol

Storfa yw’r adran hon ar gyfer dogfennau y credwn ni a fydd yn ddefnyddiol i athrawon, artistiaid ac addysgwyr mewn sefydliadau diwylliannol sy’n cyflwyno prosiectau celfyddydau mewn ysgolion.

Yma fe gewch enghreifftiau o gontractau, briffiau prosiect, dulliau ar gyfer gwerthuso a sicrhau ansawdd, adroddiadau ac adolygiadau sy’n berthnasol i gelfyddydau mewn addysg.

Os oes gennych ddogfen yr ydych chi’n teimlo y byddai aelodau eraill y rhwydwaith yn elwa o gael ei gweld, cysylltwch â staff y Rhwydwaith.