Digwyddiadau

Datblygiad Proffesiynol

Mae’n bleser gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyhoeddi cyfres o Ddosbarthiadau Meistr Celfyddydau Mynegiannol am ddim ar gyfer dysgwyr.

Wrth i ysgolion weithio’n ddiwyd i addasu i ffyrdd newydd o ryngweithio â’u dysgwyr, rydym ninnau hefyd yn parhau i archwilio sut y gallwn gefnogi ysgolion i wireddu parhad dysgu a rhoi’r celfyddydau a chreadigrwydd wrth galon addysg.

Ni chanfuwyd canlyniadau