Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau

Mae Cyngor Celfyddydau mewn partneriaeth a Llywodraeth Cymru wrth ei fodd i gael y cyfle i ddangos y cyfoeth o ddysgu sydd i’w gweld o ganlyniad i’r rhaglen arloesol Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau – cynllun gweithredu i Gymru.

Bydd Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn gyfres rad ac am ddim o ddigwyddiadau dros 5 diwrnod yn Ebrill ym Mae Caerdydd. Bydd yn tynnu sylw at yr holl agweddau ar Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a Chynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan, gan gynnwys prosiectau Cydweithio Creadigol a’r gweithgarwch Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg.

Archebwch eich lle ar y sesiynau canlynol:

Creadigol gyda chardfwrdd: archwilio’r potensial o weithio gyda deunyddiau wedi’u hailgylchu

Nod y gweithdy yw cyrraedd athrawon ac addysgwyr/artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion sydd â diddordeb mewn defnyddio ailgylchu cardfwrdd i wneud adnoddau, arddangosfeydd, arbrofion ymarferol, cymhorthion llythrennedd, prosiectau dosbarth cyfan ac ysgol gyfan ar draws y cwricwlwm.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch y sesiwn isod.

Cyflwyniad i Ddysgu Creadigol

Ymunwch â Thimau Rhanbarthol Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol ar gyfer sesiwn ryngweithiol a fydd yn eich galluogi i archwilio creadigrwydd a dysgu creadigol yng nghyd-destun Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, cliciwch ar yr amser fwyaf cyfleus:

Cerddoriaeth sgiliau dim ffriliau – ffyrdd hygyrch o ddatblygu cerddoriaeth yn y dosbarth i athrawon nad ydynt yn arbenigo yn y pwnc

Nod y gweithdy gan Hyrwyddwyr Cerddoriaeth A2: Clymu yw cyrraedd athrawon cynradd anarbenigol i gefnogi eu defnydd o gerddoriaeth fel rhan o’u hymarfer creadigol yn yr ysgol.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch y sesiwn isod.

Ei gwneud yn Ddigidol: Apiau hawdd i ysbrydoli dysgu

Nod y gweithdy blasu yw cyrraedd addysgwyr/artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau digidol ymarferol gan ddefnyddio apiau i wella dysgu cwricwlwm.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch y sesiwn isod.

Cwricwlwm Newydd i Gymru 2020 – Maes Dysgu a Phrofiad y Celfyddydau Mynegiannol – Sesiwn Briffio ac Adborth

Cyhoeddir draft cyntaf y Cwricwlwm newydd i Gymru ar gyfer adborth ym mis Ebrill. Dyma gyfle i glywed am y Celfyddydau Mynegiannol, fel rhan annatod ar gyfer y cwricwlwm ddrafft newydd, gan ddatblygwyr y cwricwlwm eu hunain, gyda chyfle i drafod a chynnig adborth pellach.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch y sesiwn isod.

Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm

Mae’r sesiwn cryno o’r gweithdy hwn ar gyfer athrawon cynradd, ac mi fydd yn archwilio a datblygu eu sgiliau i arwain dawns greadigol addysgol. Bydd y gweithdy’n cael ei arwain gan Jamie Jenkins, Hyrwyddwr Dawns Edau, sydd â phrofiad helaeth o weithio mewn ysgolion.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch y sesiwn isod.

Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan: Rhannu’r Arfer Orau

Ymunwch â phedwar Rhwydwaith Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg i gael gwybod am eu gweithgareddau a’u cynnig datblygiad proffesiynol. Dewch i gwrdd â Hyrwyddwyr Celfyddydol a phrofi’n ymarferol rai o’r cyrsiau a hyfforddiant sy’n eu datblygu ac sydd ar gael ar draws Cymru.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch y sesiwn isod.

Creadigrwydd yn y Cwricwlwm

Creadigrwydd yn y Cwricwlwm, seminar rhad ac am ddim a fydd yn dod â phanel o arbenigwyr at ei gilydd i gynyddu dealltwriaeth o ddatblygu creadigrwydd a sgiliau creadigol ein plant a’n pobl ifanc.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cliciwch y sesiwn isod.

Dangoswch fwy