Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfdyddau

Seminar rhad ac am ddim:

Creadigrwydd yn y Cwricwlwm – 5 Ebrill 2019 – Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Hoffai’r Cyngor Celfyddydau Cymru eich gwahodd i fynychu seminar rhad ac am ddim am Greadigrwydd yn y Cwricwlwm, rhan o’r digwyddiad Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau. Bydd y dathliad yn dangos y cyfoeth o ddysgu sy’n deillio o ganlyniad i’r rhaglen arloesol, Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Bydd Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol drwy’r celfyddydau yn gyfres rad ac am ddim o ddigwyddiadau dros 5 diwrnod yn Ebrill ym Mae Caerdydd. Bydd yn tynnu sylw at yr holl agweddau ar Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a Chynnig Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan, gan gynnwys prosiectau Cydweithio Creadigol a’r gweithgarwch Rhwydweithiau Rhanbarthol y Celfyddydau ac Addysg. O 2 – 6 Ebrill 2019 bydd cyfle i fynychu:

  • Hyfforddiant rhad ac am ddim o’r Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol a’r Rhwydweithiau Rhanbarthol Celfyddydau ac Addysg.
  • • Enghreifftiau byw sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd dod â chreadigrwydd i’r ystafell ddosbarth gan gynnwys; trafodaethau, gweithgaredd byw, perfformiadau a gwaith arddangos sy’n rhoi’r cyfle i chi ymgysylltu’n uniongyrchol â’r gwaith sy’n cael ei ddarparu dros ledled Cymru.
  • Creadigrwydd yn y Cwricwlwm, seminar rhad ac am ddim a fydd yn dod â phanel o arbenigwyr at ei gilydd i gynyddu dealltwriaeth o ddatblygu creadigrwydd a sgiliau creadigol ein plant a’n pobl ifanc. Bydd y siaradwyr yn cynnwys Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg, Llywodraeth Cymru, Bill Lucas, Athro Dysgu a Chyfarwyddwr y Ganolfan Dysgu Ymarferol, arbenigwyr o’r OECD/CERI a Phenaethiaid ledled Cymru.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle i Greadigrwydd yn y Cwricwlwm, cliciwch ar y ddolen yma

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi.

Cwmni’r Frân Wen & Ysgol Pendalar, Cydweithio Creadigol/Creative Collaborations (llun/image Kristina Banholzer)

 

Dangoswch fwy