Cydweithio Creadigol – Dyddiad cau 25 Mawrth 2019

Mae tîm Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau Cyngor Celfyddydau Cymru wedi gofyn i ni drosglwyddo gwybodaeth i ysgolion, artistiaid a sefydliadau celfyddydol yn ein rhanbarth ynghylch y dyddiad cau nesaf ar gyfer y grant Cydweithio Creadigol…

Dyddiad cau cydweithio creadigol newydd: 5pm ar 25 Mawrth 2019.

Darllenwch y canllawiau newydd cyn ymgeisio. Mae adran newydd o gynghorion i’ch  helpu gyda’r broses ymgeisio. Felly darllenwch y canllawiau eto hyd yn oed os ydych chi’n gyfarwydd â nhw.

Ydy’r prosiectau yma’n newydd ichi? Dewch yn nes a byddwn ni’n sibrwd y cwbl… Mae’n gronfa uchelgeisiol, dewr a chreadigol. Bydd ysgolion a sefydliadau celfyddydol yn dod at ei gilydd i ddyfeisio prosiectau arloesol gyda’r celfyddydau mynegiannol. Mae’r grantiau o £5,000 i £15,000.

dysgucreadigol.celf.cymru

 

 

Dangoswch fwy