Y Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg

Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn un o bedwar rhwydwaith yng Nghymru.

Mae’r rhwydwaith yn gweithredu ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen
 

Cyswllt

Cydlynydd Rhwydwaith
Victoria Jones

[email protected]
07717743292

Cydlynydd Cynorthwyol Rhwydwaith
Simone Greenwood

[email protected]
07717743639

Ymunwch â’r Rhwydwaith

 

 

Y tri rhwydwaith arall yw:

A2 Connect

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a De Cymru

Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg

Cyswllt
Cydlynwyr Rhwydwaith
David Baxter
[email protected]

Bryony Harris
[email protected]

 

Nawr

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Canolbarth a Gorllewin Cymru

Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion, Powys

Cyswllt
Swyddog Prosiect Gweithredol
Rhian Jones
[email protected]

Gweinyddwr Prosiect
Erin Rickard
[email protected]

 

Edau

Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: Gogledd Cymru

Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam

Cyswllt
Cydlynwyr Rhwydwaith
Mari Pritchard
[email protected]

Iwan Williams
[email protected]