Matt Cook
  • Awdur
  • Cydlynydd
  • Hwylusydd

Matt Cook

Mae Matt Cook yn artist sain ac yn ymarferydd cymunedol, sy'n frwd dros helpu pobl i werthfawrogi a sylwi ar eu hamgylchedd. Mae’n aml yn dechrau prosiectau drwy gerdded drwy’r dirwedd, ac yn defnyddio synau, siapiau a lliwiau a gasglwyd i greu mapiau sonig-cinetig rhyngweithiol.

Digwyddiadau fel hwylusydd

Celf a Digidol.

Cyfuno gelf awyr agored a meistrolaeth ddigidol yn effeithiol.