Hyrwyddwr Celfyddydau

Mae’r Tîm Hyrwyddwyr Celfyddydau yn rhan hollbwysig o gynnig y Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg. Cânt eu recriwtio o bob rhan o’n rhanbarth ac mae ganddynt brofiad o gyflwyno prosiectau celfyddydau mewn ysgolion a lleoliadau addysg.

Mentoriaid yw’r Hyrwyddwyr Celfyddydau all weithredu fel seinfwrdd ar gyfer prosiectau a chynnig syniadau am ffyrdd newydd o weithio yn yr ystafell ddosbarth.

Gall y rhwydwaith dalu am amser yr Hyrwyddwr Celfyddydau, felly mae eu harbenigedd AM DDIM i ysgolion.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Hyrwyddwr Celfyddydau, cysylltwch â staff y Rhwydwaith a fydd yn gallu canfod Hyrwyddwr Celfyddydau sy’n briodol i’ch prosiect.