Hyfforddiant

Mae’r rhwydwaith yn cynnig hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus a chyfleoedd dysgu ar gyfer athrawon ac artistiaid. Mae’r hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau, cwricwlwm pynciau’r ‘celfyddydau’ neu ddatblygiad proffesiynol. Mae ein hyfforddiant yn agored i aelodau’r rhwydwaith sy’n byw a/neu yn gweithio yn y pum sir: Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Thorfaen

Cewch holl fanylion ein gweithdai a digwyddiadau eraill ar ein tudalen ar Eventbrite, yr adran digwyddiadau a’r digwyddiadau ar y Parth Dysgu Creadigol ar Hwb.
 

Nodyn i Athrawon

Gallwn gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi er mwyn caniatáu i athrawon fynychu ein hyfforddiant. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.