Y Theatr a Pherfformio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3: Muckers

13th Nov 2019 10:00 am Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

Register for this Event

Anelir y gweithdy hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sydd eisiau archwilio’r fframwaith dysgu Profi, Creu, Adolyguar gyfer y theatr a pherfformio.

Mae’r sesiwn hon wedi ei dylunio i gefnogi Muckers, darn i’r theatr a ddatblygwyd gan Theatr Iolo sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Perfformir y darn mewn tair theatr yn rhanbarth de-orllewin Cymru yn ystod Tymor Gwanwyn 2020. Mae’r perfformiad hwn yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd Cyfnod Allweddol 2 a 3. Bydd y cyfranogwyr yn archwilio cynnwys y gwaith ar gyfer dysgu yn seiliedig ar y cwricwlwm, ac yn cael cynnig cymorth wrth ymgeisio am grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i dalu costau mynychu perfformiad mewn theatr leol ym mis Chwefror a mis Mawrth.

Hwylusydd: Dan arweiniad Theatr Iolo, mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Theatr Borough (Y Fenni) a Glan yr Afon (Casnewydd).

I archebu lle AM DDIM

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).

 

Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: [email protected]

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

 

 

Register for this Event