Sgiliau Stiwdio: Tecstilau

29th Jan 2020 3:30 pm Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Louise Tolcher Goldwyn yw Swyddog Dysgu Llantarnam Grange, ac mae’n ymarferydd crefftau cyfoes. Mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad fel addysgwr crefftau, a hi yw arweinydd rhaglen Criw Celf De Orllewin Cymru ar gyfer pobl ifanc dawnus

Bydd y cwrs hwn yn archwilio tecstilau fel disgyblaeth yn y cwricwlwm newydd. Bydd cyfranogwyr yn dysgu am ymarferwyr tecstilau cyfoes y gellir eu defnyddio fel adnodd yn yr ystafell ddosbarth, ac archwilio’r technegau tecstilau sy’n addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 1 a 2.

Gellir trosglwyddo’r broses greadigol a gyflwynir yn y cwrs hwn i amgylchedd lleol eich ysgol, boed hynny ar eich stryd fawr leol, ac oriel neu gasgliad celf neu grefftau, natur neu adnoddau digidol.

Gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn

Mewn partneriaeth â Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)