Sgiliau Stiwdio: Arlunio

25th Feb 2020 3:30 pm Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at athrawon ac addysgwyr artistiaid sydd eisiau archwilio ffyrdd i ymgorffori arfer dylunio o ansawdd dda a phwrpasol yn y fframwaith profiad, ymateb, creu y cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd i Gymru.

Bydd yr arlunydd a’r addysgwr, Louise Tolcher-Goldwyn, yn archwilio nifer o dechnegau dylunio a gwneud marciau, yn trafod gwaith braslunio a chyfleoedd.

Gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn

Mewn partneriaeth â Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)