Rapio, Bîtbocsio, Gair Llafar

26th Feb 2020 10:00 am Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Creu cerddoriaeth gyfoes i ymateb i ddiwylliant lleol

Disgwyliwch yr annisgwyl ar y cwrs ymarferol hwn i athrawon ac addysgwyr, sy’n dwyn ynghyd celfyddydau hanesyddol a chyfoes. Cyflwynir y cwrs hwn dan arweiniad tri cherddor Cymreig llwyddiannus, Rufus Mufasa, Beat Technique a Mr Phormula. Bydd cyfranogwyr y cwrs hwn yn cael profiad o broses gerddoriaeth broffesiynol y tri artist hyn, yn cael dysgu am y pethau sy’n dylanwadu ar eu harfer greadigol a chlywed am artistiaid yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol sy’n gweithio yn y ffurfiau celfyddydol hynod boblogaidd hyn.

Yna byddwch yn archwilio’r orielau yn yr Amgueddfa Lleng Rufeinig i ddod o hyd i ysbrydoliaeth i greu eich gwaith eich hun. Wedi’i anelu at Gamau Allweddol 2 a 3, nod y cwrs hwn yw magu hyder athrawon ac addysgwyr, cyflwyno dull gweithredu ffres a diddorol i ddefnyddio casgliadau, celfyddydau lleol, diwylliant a threftadaeth fel ysbrydoliaeth i greu gwaith celf newydd trwy gerddoriaeth, rap, y gair llafar a bîtbocsio.

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)