GWNEWCH E’N DDIGIDOL: Creu robot a all dynnu lluniau a dawnsio ar gyfer y Fframwaith Cymhwysedd Digidol

12th Sep 2019 9:30 am Dance Blast, Y Fenni

Register for this Event

Anelir y gweithdy hwn at athrawon, addysgwyr ac artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion ac sydd â diddordeb mewn cyflwyno gweithgareddau ar sail technolegau creadigol i addysgu elfennau o gymhwysedd digidol a rhifedd.

Er bod y cwrs wedi ei anelu at ddechreuwyr, mae’n cynnig syniadau i’r rhai hynny sydd â sgiliau canolradd mewn rhaglennu neu electroneg.

Yn gyntaf byddwch yn gwneud doodle bot (sef peiriant sy’n tynnu lluniau) gan ddefnyddio deunyddiau rhad a gyrchwyd. Byddwch yna’n gweithio gyda Microbit, dyfais addysgol raglenadwy y gellir ei defnyddio ar gyfer ystod eang o brosiectau, a chyfuno’r ddau i wneud robot rhaglenadwy a all dynnu lluniau.

Mae Paul Granjon, yr hwylusydd yn artist celfyddydau’r cyfryngau a pherfformio sy’n gweithio gyda pheiriannau hunan-wneud, ac wedi dangos ei waith yn fyd eang ac yn addysgu cwrs BA Celfyddyd Gain yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae ganddo brofiad o weithio mewn ysgolion ac mae wedi bod yn ymarferydd creadigol ar sawl prosiect y cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol

Noder: Bydd angen i fynychwyr ddod â’u gliniaduron eu hunain i’r gweithdy hwn.

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).

Register for this Event