GWNEWCH E’N DDIGIDOL: Apiau Syml i Ysbrydoli Dysgwyr

17th Oct 2019 9:30 am Amgueddfa Lo Genedlaethol Pwll Mawr

Gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn

Anelir y gweithdy hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau digidol ymarferol gan ddefnyddio apiau i wella dysgu cwricwlwm. Mae’r cynnwys yn cefnogi’n weithredol y cwricwlwm Celfyddydau Mynegiannol newydd ac yn archwilio’r potensial ar gyfer defnyddio amgueddfeydd, sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol o fewn y fframwaith AoLE.

Dyma gwrs ymarferol lle bydd cyfrangowyr yn gweithio â’r artistiaid Lisa Heledd Jones, Storyworks; Naseem Syed, Darren Latham, Blue Monkey Animation; a Danielle Cowell, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, i ddatblygu sgiliau a hyder wrth ddefnyddio apiau syml ar Ipads ac adnoddau digidol gyda disgyblion.

Bydd cyfrangowyr yn cymryd rhan mewn pedair sesiwn ymarferol lle byddant yn dysgu sut y gall apiau creadigol gefnogi ystod o ddysgu cwricwlwm gan gynnwys llefaredd, llythrennedd, ymchwil, adrodd stori, ysgrifennu, rhifedd, hanes, celfyddydau mynegiannol a chymhwysedd digidol. Mae’r cwrs hwn yn cynnig fframwaith sy’n cefnogi’r cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd, wrth gyflwyno hefyd syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithio gydag amgueddfeydd a chasgliadau lleol a chenedlaethol i ysbrydoli gwaith prosiect.

Noder, gofynnir i gyfranogwyr ddod ag iPad a pharatoi drwy lawrlwytho rhestr ap.

Cyflwynir y cwrs hwn mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Cyflwynir yn ddwyieithog

I archebu lle AM DDIM

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).

 

 

Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: celfadd.cymru

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: [email protected]

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

 

Register for this Event