Gwneud y mwyaf o sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol ar gyfer dysgu disgyblion

21st Nov 2019 9:30 am Glan yr Afon, Casnewydd

Register for this Event

Mae’r Cwricwlwm i Gymru newydd yn gofyn i ysgolion ddefnyddio sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol lleol wrth addysgu disgyblion. Beth fydd hyn yn ei olygu ar gyfer dylunio gwersi a phrosiectau addysgiadol? Ymunwch â ni am ddiwrnod o sgyrsiau a gweithdai i archwilio sut mae ysgolion, sefydliadau diwylliannol ac artistiaid yn gallu cydweithio i greu prosiectau’r celfyddydau mynegiannol arloesol a chyfoethog.

Rydym yn falch iawn y bydd yr artist ceramig byd-enwog, Ingrid Murphy, yn cynnal y brif ddarlith yn y digwyddiad hwn. Ingrid yw’r Arweinydd Academaidd ar gyfer Trawsddisgyblaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Trwy ei gwaith mae wedi datblygu angerdd am addysgeg dysgu greadigol, ac wedi cynnal ymchwil i’r maes. Mae Ingrid yn dod a chyfoeth o brofiad o weithio’n agos â sefydliadau diwylliannol i hwyluso rhaglenni dysgu hynod arloesol gyda gweithwyr proffesiynol, cymunedau, disgyblion, artistiaid ac ysgolion.

I archebu lle AM DDIM

Bydd y rhaglen o weithdai yn cynnwys:

Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru yn rhannu cyfres o astudiaethau achos o’i raglen.

Ballet Cymru ac Ysgol Gynradd Aberbargod yn rhannu eu profiad o weithio mewn partneriaeth.

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn archwilio sut mae sefydliadau crefftau cyfoes yn gallu cynorthwyo creu a DPP ar gyfer athrawon a dysgwyr.

Celf ar y Blaen yn rhannu ei Arddangosfa mewn Blwch am y Rhyfel Byd Cyntaf a’r cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau’r celfyddydau mynegiannol unigryw.

Byddwn yn talu am Athro Llanw

Mae’r Rhwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol yn talu hyd at £100 yr athro/athrawes tuag at gost cyflenwi mewn ysgolion ledled Cymru.

Register for this Event