Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm, CA2

27th Nov 2019 9:30 am Dance Blast, Y Fenni

Register for this Event

Mae’r cwrs hwn wedi ei ddylunio ar gyfer athrawon ysgol gynradd i archwilio a datblygu eu sgiliau wrth ddarparu addysg ddawns greadigol o fewn fframwaith y cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd.

Bydd y gweithdy’n cael ei arwain gan Jamie Jenkins ac Angharad Jones, Cyswllt Dawns Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, sydd â phrofiad helaeth fel hwyluswyr dawns mewn ysgolion.

Bydd y sesiwn hon yn eich tywys drwy ddiwrnod ysbrydoledig o ddawns greadigol lle byddwch yn cael eich cyflwyno i dasgau ac offer creadigol a fydd yn cynyddu eich hyder wrth greu a chyflwyno dawns yn unol â’r cwricwlwm newydd ar gyfer celfyddydau mynegiannol.

I archebu lle AM DDIM

 

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).

 

Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: [email protected]

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

 

Register for this Event