Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen

05th Nov 2019 9:30 am Llancaiach Fawr, Nelson, CF46 6ER

Register for this Event

Anelir y gweithdy ymarferol hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid y Cyfnod Sylfaen sy’n dymuno cael eu hysbrydoli gyda syniadau hwyliog, bywiog a difyr i gefnogi darparu addysg drawsgwricwlaidd, yn unol â’r cwricwlwm Cyfnod Sylfaen.

Bydd cyfranogwyr yn archwilio dulliau a syniadau creadigol, newydd ar gyfer dysgu yn defnyddio gweithgareddau ar ffurf celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth a dawns gyda Manon Llwyd, Leisa Mererid, Mali Williams a Mari Gwent.

Cyflwynir yn ddwyieithog

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).

Register for this Event