[AR]T:
creu realiti estynedig

05th Mar 2020 10:00 am Glan yr Afon

… i ymateb i’r amgylchedd adeiledig lleol

Mae Pyka, cwmni dylunio digidol wedi’i leoli yng Nghasnewydd, yn gwneud enw iddo’i hun fel cwmni sy’n cynnig gwasanaethau i sefydliadau diwylliannol, ysgolion a chleientiaid corfforaethol ledled y DU.

Wedi’i hwyluso gan dechnolegwyr Pyka, byddwch yn dysgu am y broses dechnoleg greadigol broffesiynol, o’r ysbrydoliaeth gyntaf, trwy’r broses cynhyrchu syniadau, i wneud technoleg arloesol.

Byddwch yn dysgu am brofiadau realiti estynedig sy’n bodoli eisoes y mae Pyka wedi’u datblygu i gleientiaid, yn cynnwys CADW a sefydliadau diwylliannol eraill. Yn unol â’r fframwaith profiad, ymateb, creu meysydd dysgu a phrofiad y celfyddydau mynegiannol yng nghwricwlwm newydd Cymru, yna byddwch yn troi’ch llaw at greu dyluniad realiti estynedig.

Gan geisio ysbrydoliaeth o’r amgylchedd adeiledig yng Nghanol Dinas Casnewydd, byddwch yn defnyddio ystod o sgiliau creadigol, yn cynnwys dylunio a chymhwysedd digidol i greu darn o ddyluniad technoleg syml ond diddorol eich hun, gan ddatblygu sgiliau newydd i’w cyflwyno i’r ysgol.

Wedi’i anelu at Gamau Allweddol 2 a 3, nod y cwrs hwn yw magu hyder athrawon ac addysgwyr, cyflwyno dull gweithredu ffres a diddorol i ddefnyddio diwylliant, treftadaeth a’r amgylchedd fel ysbrydoliaeth i greu gwaith celf newydd.

Gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn

Noder

Gofynnir i gyfranogwyr ddod â’u iPad eu hunain i’r cwrs hwn.

Mae’r cwrs hwn wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â CADW.

Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.

Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru.

I weld eu rhaglen ewch i:

A2:Connect (Canolbarth De Cymru)
Edau (Gogledd Cymru)
Nawr (Canolbarth a Gorllewin Cymru)