Adrodd Straeon ar gyfer Prosiectau Celfyddydol gyda Daniel Morden

23rd Oct 2018 10:00 am Castell Cil-y-coed, Cil-y-coed NP26 4QL

Register for this Event

10:00 – 15:00

Trosolwg

Mae adrodd stori yn ffurf gelfyddydol hanesyddol sy’n cysylltu a goleuo’r ddynoliaeth ar draws amser, lle a diwylliant. Ymunwch â Daniel Morden am ddiwrnod o ysbrydoliaeth a mewnwelediad i’r gelfyddyd o adrodd stori a sut y gellir ei ddefnyddio’n effeithiol yn yr ystafell ddosbarth.

Mae’r gweithdy hwn yn ddelfrydol ar gyfer athrawon, addysgwyr ac arlunwyr sy’n gweithio mewn ysgolion ac eisiau ennill gwybodaeth a thechnegau adrodd stori i gefnogi llythrennedd ac ysgrifennu creadigol, deallusrwydd empathi ac emosiynol, ac fel sylfaen i brosiectau creadigol a gyflwynir mewn ysgolion.

Hwylusydd

Daniel Morden yw un o’r dehonglwyr arweiniol yng nghelfyddyd adrodd stori ac mae wedi ymhyfrydu cynulleidfaoedd ledled y byd gyda’i berfformiaddau, megis yng ngwyliau adrodd stori Vancouver, Oslo a Yukon, mewn lleoliadau megis Y Theatr Genedlaethol a’r Amgueddfa Brydeinig.

Mae Daniel hefyd wedi gweithio ar y teledu a’r radio, ac wedi cyhoeddi chwe llyfr i blant. Yn ddiweddar, gwobrwywyd ef gyda Medal Gŵyl y Gelli am ei gyfraniad i adrodd stori.

Pwy sy’n cael mynychu?

  • Athrawon (gan gynnwys CALU a CA) ac addysgwyr o sefydliadau creadigol neu ddiwylliannol sy’n gweithio ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.
  • Arlunwyr sy’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Mae’r fath beth â chinio am ddim!

Darparwn luniaeth a chinio am weithdai diwrnod llawn, a lluniaeth am weithdai hanner diwrnod a gyda’r nosau. Os oes gennych unrhyw alergeddau neu ofynion dietegol, gadewch i ni wybod wrth i chi archebu eich lle.

Pwy sy’n ein hariannu?

Cawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu ar gyfer Cymru. Rhodda’r cynllun ‘greadigrwydd a’r celfyddydau wrth galon dysgu’ gan geisio:

  • Gwella cyrhaeddiad drwy greadigrwydd
  • Cynyddu a gwella profiad a chyfleoedd celfyddydol mewn ysgolion
  • Cyflwyno ar draws y tair blaenoriaeth addysgol: gwella llythrennedd, rhifedd, a lleihau effaith anfantais
  • Cefnogi athrawon ac ymarferwyr celfyddydol wrth ddatblygu eu sgiliau

Dysgwch fwy: https://hwb.gov.wales/creativity

 

Register for this Event