Mae’r rhaglen hon o hyfforddiant Celfyddydau Mynegiannol ar gyfer athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol yn cefnogi’r sector addysg a’r celfyddydau i hwyluso’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Mae’r holl gyrsiau’n cael eu cynllunio a’u cyflwyno gan ymarferwyr celf arbenigol sydd â hanes profedig o hwyluso dysgu proffesiynol effeithiol. Mae pob hyfforddiant wyneb yn wyneb yn cael ei asesu o ran risg yn unol â chanllawiau diweddaraf Covid-19.

Gyda chefnogaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, nod y rhaglen yw datblygu sgiliau, magu hyder a chreu syniadau i athrawon ledled Cymru ddylunio prosiectau Celfyddydau Mynegiannol deniadol sy’n cefnogi diwygio’r cwricwlwm.

Past Events

Dance!
Dawns!

Dawns!

Datblygu hyder i arwain gweithgareddau dawns hwyliog a chreadigol.