Celf
ar
Safle Penodol

Site Specific.Site Specific.Site Specific.

Safle Penodol.

Archwilio cofebau a chelf gyhoeddus drwy brosiectau celf.

Bydd y sesiwn hyfforddi un-diwrnod hon yn archwilio cysyniad celf gweledol ar safle penodol, gan gynnwys celf stryd, celf tir a chelf yn y byd cyhoeddus, fel ysbrydoliaeth ar gyfer creu prosiectau gweledol cyfoess.

Erbyn diwedd y cwrs bydd gan y cyfranogwyr…

  • ddealltwriaeth dda o swyddogaeth celf yn y byd cyhoeddus.
  • hyder i arwain trafodaethau sy’n archwilio ystyr celf yn y byd cyhoeddus.
  • syniadau ar gyfer datblygu prosiectau celf ystyrlon gyda disgyblion o fewn gofodau cyhoeddus.

Gwybodaeth am yr Hwyluswyr

Mae Addo Creative yn fudiad celf sy’n arbenigo mewn celf yn y byd cyhoeddus.

Pris: £90
Dyddiad:
Canolfan: Ty Pawb, Wrecsam