Bywyd
Cudd
Gwrthrychau

Secret Life.Secret Life.

Bywyd Cudd.

Defnyddio treftadaeth leol a chasgliadau amgueddfa ar gyfer dysgu.

Bydd y sesiynau hyfforddi un-diwrnod hyn yn archwilio dulliau arfer gorau wrth ddefnyddio gwrthrychau a’r amgylchedd adeiledig ar gyfer prosiectau creadigol ar gyfer dysgu’r cwricwlwm yn y dosbarth.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr…

  • wedi adeiladu gwybodaeth a hyder i ddefnyddio gwrthrychau a’r amgylchedd adeiledig ar gyfer dysgu.
  • wedi dysgu cyfres o weithgareddau dan arweiniad y disgybl i archwilio celf a threftadaeth leol.
  • wedi gwella eu dealltwriaeth o ddefnyddio treftadaeth awyr agored a dan do er mwyn cyfoethogi dysgu.
  • wedi cael syniadau ar gyfer prosiectau creadigol arfer gorau drwy ddefnyddio treftadaeth a chelf mynegiannol.

Gwybodaeth am yr Hwyluswyr

Mae Karin Molson yn Rheolwr Dysgu gyda MonLife Learning and Heritage.

Pris: £90
Dyddiad:
Canolfan: Oriel Glynn Vivian, Abertawe