Film-Making

Bydd y cwrs, sydd wedi’i anelu at athrawon o bob grŵp oedran, yn ganllaw sylfaenol i greu ffilmiau gwell gan ddefnyddio cyfrifiadur llechen neu ffôn clyfar.

Byddwn yn adeiladu sgiliau, yn edrych ar wahanol apiau gan ddod o hyd i dechnegau gwahanol, defnyddio gwrthrychau bob dydd, sain ac effeithiau.

Bydd angen i bob cyfranogwr ddod â ffôn clyfar neu gyfrifiadur llechen ar gyfer y cwrs hwn.

Pris: £100
Dyddiad:
Canolfan: Ysgol Godre'r Berwyn, Bala