Dawns
Drwy y
Cwricwlwm

Dance!

Dawns!

Datblygu hyder i arwain gweithgareddau dawns hwyliog a chreadigol.

Yn y sesiwn hyfforddi hon yn y prynhawn, byddwch yn dysgu sut i ddatblygu hyder a chreadigrwydd yn eich dosbarth gyda gweithgareddau dawns cyflym a hawdd, i’w defnyddio drwy gydol y diwrnod ysgol.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi...

  • cael syniadau a hyder i arwain ymarferion dawns a symud.
  • dysgu am enillion sydyn a syniadau am symudedd i’w defnyddio mewn amrediad o weithgareddau dosbarth.
  • datblygu hyder ac ysbrydoliaeth i ddysgu gwersi am fywyd drwy gyfrwng dawns.

Gwybodaeth am yr Hwyluswyr

Mae Impelo yn gorff elusennol sy’n ceisio hyrwyddo grym trawsnewidiol dawns.

Pris: £40
Dyddiad:
Canolfan: Redhouse Cymru, Merthyr Tudful