Celfyddydau
a
Digidol

Art & Digital.Art & Digital.

Celf a Digidol.

Cyfuno gelf awyr agored a meistrolaeth ddigidol yn effeithiol.

Bydd y sesiwn hyfforddi un-diwrnod hon yn archwilio’r broses a ddefnyddir gan artistiaid cyfoes sy’n cyfuno safleoedd awyr agored a thechnegau digidol, a sut i ddefnyddio eu prosesau ar gyfer prosiectau Celf Mynegiannol.

Erbyn diwedd y cwrs bydd y cyfranogwyr wedi…

  • cael dealltwriaeth o ystod o dechnegau celf digidol a ddefnyddir gan artistiaid.
  • cael hyder i ddefnyddio technegau digidol o fewn y cwricwlwm celf mynegiannol.
  • cael ysbrydoliaeth o’r amgylchedd awyr agored ar gyfer prosiectau celf digidol.

Gwybodaeth am yr Hwyluswyr

Mae Matt Cook yn artist sy’n gweithio gyda sain a fideo, yn ddatblygwr digidol a meddalwedd creadigol.

Pris: £90
Dyddiad:
Canolfan: Oriel Davies, Y Drenewydd, Powys