Digwyddiadau

Mae’r calendr digwyddiadau yn rhoi manylion gweithdai, seminarau a digwyddiadau rhwydweithio’r rhwydwaith.

Mae gan y calendr hefyd fanylion digwyddiadau diwylliannol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Cysylltwch â ni os hoffech i ni rannu eich digwyddiad ar y dudalen hon.

Celfyddydau Mynegiannol Awyr Agored; fframweithiau dysgu safle-penodol

24th Sep 2019 Tŷ a Gerddi Bedwellte, Tredegar, NP22 3XN

Mae’r cwrs ymarferol hwn yn archwilio ystod o brosiectau celfyddydau awyr agored, ar draws nifer o ddisgyblaethau i gefnogi fframwaith AoEL y Cwricwlwm Cymreig newydd.

GWNEWCH E’N DDIGIDOL: Apiau Syml i Ysbrydoli Dysgwyr

17th Oct 2019 Amgueddfa Lo Genedlaethol Pwll Mawr

Anelir y gweithdy hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau digidol ymarferol gan ddefnyddio apiau i wella dysgu cwricwlwm. Mae’r cynnwys yn cefnogi’n weithredol y cwricwlwm Celfyddydau Mynegiannol newydd ac yn archwilio’r potensial ar gyfer defnyddio amgueddfeydd, sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol o fewn y fframwaith AoLE.

Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen

05th Nov 2019 Llancaiach Fawr, Nelson, CF46 6ER

Anelir y gweithdy ymarferol hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid y Cyfnod Sylfaen sy’n dymuno cael eu hysbrydoli gyda syniadau hwyliog, bywiog a difyr i gefnogi darparu addysg drawsgwricwlaidd, yn unol â’r cwricwlwm Cyfnod Sylfaen.

Y Theatr a Pherfformio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3: Muckers

13th Nov 2019 Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

Anelir y gweithdy hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sydd eisiau archwilio’r fframwaith dysgu Profi, Creu, Adolyguar gyfer y theatr a pherfformio.

Gwneud y mwyaf o sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol ar gyfer dysgu disgyblion

21st Nov 2019 Glan yr Afon, Casnewydd

Mae’r cwricwlwm Cymreig newydd yn gofyn i ysgolion ddefnyddio sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol lleol wrth addysgu disgyblion. Beth fydd hyn yn ei olygu ar gyfer dylunio gwersi a phrosiectau addysgiadol? Bydd y digwyddiad hwn yn archwilio cyd-destun ehangach y nod cwricwlwm hwn, ochr yn ochr â’r agweddau ymarferol o greu profiadau o ansawdd uchel ar gyfer y fframweithiau AoEL.

Dawnsio Drwy’r Cwricwlwm, CA2

27th Nov 2019 Dance Blast, Y Fenni

Mae’r cwrs hwn wedi ei ddylunio ar gyfer athrawon ysgol gynradd i archwilio a datblygu eu sgiliau wrth ddarparu addysg ddawns greadigol o fewn fframwaith y cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd.

Mwy o ddigwyddiadau yn dod yn fuan…

01st Mar 2025 TBC

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr i glywed am ddatblygiad proffesiynol sydd ar y gweill, a digwyddiadau.

Canfuwyd 7 Canlyniad