Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol

Mae’r calendr digwyddiadau yn rhoi manylion gweithdai, seminarau a digwyddiadau rhwydweithio’r rhwydwaith.

Mae gan y calendr hefyd fanylion digwyddiadau diwylliannol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Cysylltwch â ni os hoffech i ni rannu eich digwyddiad ar y dudalen hon.

Sgiliau Stiwdio: Tecstilau

29th Jan 2020 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Archwilio tecstilau cyfoes fel disgyblaeth yn y cwricwlwm newydd, gan ddefnyddio technegau y mae modd eu trosglwyddo i'ch amgylchedd lleol.

Sgiliau Stiwdio: Cerameg

05th Feb 2020 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Magu hyder o ran cyflwyno gwaith artistiaid crochenwaith cyfoes, a'u proses wneud, i ddysgwyr – gyda'r crochenydd, Anne Gibbs.

Sgiliau Stiwdio: Gwneud Printiau

12th Feb 2020 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Dod o hyd i ysbrydoliaeth yn eich cymuned leol i wneud printiau cyfoes yn yr ystafell ddosbarth – gyda'r artist lleol, Sarah Bridgeland.

Sgiliau Stiwdio: Arlunio

25th Feb 2020 Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Ymgorffori arfer tynnu lluniau o ansawdd uchel yn rhan o fframwaith archwilio, ymateb ac creu Cwricwlwm y Celfyddydau Mynegiannol.

Rapio, Bîtbocsio, Gair Llafar

26th Feb 2020 Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Creu cerdd gyfoes ar ffurf rap, bîtbocsio a'r gair llafar fel ymateb i ddiwylliant lleol – gyda Rufus Mufasa, Beat Technique a Mr Phormula.

[AR]T:
creu realiti estynedig

05th Mar 2020 Glan yr Afon

Adeiladu bydoedd realiti estynedig fel ymateb i'r amgylchedd adeiledig lleol – gyda Pyka; hawdd ei drosglwyddo i'r ystafell ddosbarth.

Y Darlun Ehangach

10th Mar 2020 Glan yr Afon

Cymryd rhan mewn rhaglen o sgyrsiau a gweithdai sy'n archwilio cysyniad democratiaeth ddiwylliannol – gyda'r areithydd, David Anderson.

Mwy o ddigwyddiadau yn dod yn fuan…

01st Mar 2025 TBC

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr i glywed am ddatblygiad proffesiynol sydd ar y gweill, a digwyddiadau.

Canfuwyd 8 Canlyniad