ColourField

Manylion cysylltu

24 Tudor Lane, Riverside, Cardiff CF11 6AZ Catherine Lewis - Artist Owner www.printndye.com [email protected] 07925364168

Ardystiadau

 • DBS
 • Cofrestrwyd yn Hunan Gyflogedig (UTR)
 • Yswiriant indemniad
 • Hyfforddwyd fel artist rhwydwaith
 • Hyfforddwyd fel Asiant Creadigol CCC
 • Hyfforddwyd fel Ymarferydd Creadigol CCC
 • Cymwysterau dysgu:
  MA fine art 2010, Swansea Met Uni BA printed textiles1996, Chelsea College of Art PGCE FE 2015, CAVC HND surface pattern design1994, UWIC

Medrau celfyddyd

 • Celfyddyd Gymhwysol
  • Tecstilau
 • Celfyddydau Gweledol
  • Celfyddyd Cysyniadol
  • Celfyddyd perfformiad / tros amser / byw
  • Ffotograffiaeth
  • Gosodiad
  • Lluniadu
  • Paentio
  • Printio
  • Ymarfer ymgysylltu cymdeithasol
 • Digidol
  • Dylunio Graffeg
  • Ffotograffiaeth
  • Golygu Delweddau
 • Dylunio
  • Dylunio Ffasiwn
 • Rheoli Prosiectau Celfyddydau
  • Sector Preifat - unig fasnachwr

Ieithoedd siaredir

 • Saesneg

Ardaloedd Cwmpaswyd

 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Sir Fynwy
 • Torfaen
 • Rhywle arall yng Nghymru
 • Rhywle arall yn y DU

Trosolwg

Mae fy ngwaith yn cael ei ddylanwadu a’i wneud o harddwch naturiol, deunyddiau ac edrychiadau ôl-ddiwydiannol fy nhirlun Cymreig brodorol. Mae fy ngwaith yn cyfuno deunyddiau cynaliadwy, wedi’u gwneud â llaw ac wedi’u hailgylchu gyda thechnegau printio a chyfoes traddodiadol a chyfoes. Gallaf lliwio ac argraffu gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddeunyddiau. Rwy’n fedrus iawn mewn tecstilau a chelf ffibr ac mae gennyf wybodaeth helaeth o’r gwahanol lliwiau a ffibrau sydd eu hangen i gyflawni’r canlyniadau gorau. Rwyf hefyd yn eich dysgu chi i wneud eich inciau, coluddion, gwaith tecstilau, papurau a chelf iach eich hun sy’n arbenigo mewn ysgolion coedwigoedd a lleoliadau awyr agored.s.

Tystlythyron

“I thoroughly enjoyed this course. It was very well run, everything we needed was supplied and our course tutor, Cat Lewis was an inspiring teacher. She taught us how to make an Indigo vat, not just how to use one and after she had demonstrated lots of different tying techniques, allowed us to develop our own special interests. We all ended up with favourite materials and tried inventing our own patterns. All in all, it was brilliant. I would definitely encourage others to have a go. I am still dyeing with indigo in school. Cat opened a door for us and I am immensely grateful.”