CCBC

Manylion cysylltu

Blackwood Miners Institute, High St, Blackwood, NP12 1BB Kate Verity - Arts Development Officer [email protected]

Ardystiadau

 • DBS
 • Cofrestrwyd yn Hunan Gyflogedig (UTR)
 • Yswiriant indemniad
 • Hyfforddwyd fel artist rhwydwaith
 • Hyfforddwyd fel Asiant Creadigol CCC
 • Hyfforddwyd fel Ymarferydd Creadigol CCC

Medrau celfyddyd

 • Celfyddydau Gweledol
  • Darlun
  • Fideo/ffilm/animeiddiad — delwedd symudol
 • Dawns
 • Digidol
  • Animeiddiad
 • Drama
 • Dylunio
  • Digidol
 • Gwneud Ffilmiau

Ieithoedd siaredir

 • Saesneg

Ardaloedd Cwmpaswyd

 • Caerffili