Carol Williams

Manylion cysylltu

93 Stow Hill, Newport, NP20 4EA Outgoing Director of Music - Outgoing Director of Music [email protected] 07794 309643

Ardystiadau

 • DBS
 • Cofrestrwyd yn Hunan Gyflogedig (UTR)
 • Yswiriant indemniad
 • Hyfforddwyd fel artist rhwydwaith
 • Hyfforddwyd fel Asiant Creadigol CCC
 • Hyfforddwyd fel Ymarferydd Creadigol CCC

Medrau celfyddyd

 • Cerddoriaeth
  • Arbrofol/sonig
  • Clasurol
  • Cymunedol
  • Gwerin/Traddodiadol
  • Jazz
  • Pop
  • Roc
  • Trydanol

Ieithoedd siaredir

 • Saesneg

Ardaloedd Cwmpaswyd

 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Sir Fynwy
 • Torfaen

Trosolwg

Yn fy mhrofiadau fel athro Cerdd ysgol uwchradd, rwyf wedi bod yn fraint gweithio gyda myfyrwyr ar brosiectau gyda’r cyfansoddwr John Hardy a hefyd gyda Phrifysgol Caerdydd, gan arwain at ein cyfansoddiadau gan yr Ensemble Schubert. Yn ogystal, rwyf wedi trefnu perfformiadau gan ystod eang o ensembles ysgol mewn gwyliau a lleoliadau cenedlaethol ledled Ewrop, bob amser yn sicrhau ein bod yn cyflawni’r safonau uchel a ddisgwylir mewn digwyddiadau o’r fath. Mewn prosiectau ysgol-gyfan, yr wyf yn angerddol am bob myfyriwr yn canu i hybu iechyd a lles da. Fel adran Gerdd, buom yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion cynradd partner i gynhyrchu perfformiadau cerddorol cyfunol o safon uchel, gan hwyluso’r newid rhwng addysg gynradd ac uwchradd.

Bu nifer o’n disgyblion yn gweithio’n galed gyda ni i greu seremonïau agor a chau cyfan ar gyfer ein Gemau Olympaidd ein hunain yn 2012, gan gynnwys cerddoriaeth o bob cwr o’r byd a chrynhoi gyda chanu ein anthem Olympaidd newydd arbennig gan yr ysgol gyfan.

Rwy’n mwynhau gweithio ar bob gweithgaredd cerddorol, gan eu gwneud yn gynhwysol ac yn ymgysylltu i alluogi pob disgybl i ennill hyder a hunan-barch rhag chwarae eu rhan mewn perfformiad neu gyfansoddiad gwych.

Tystlythyron

Diwrnod hyfforddi i athrawon ar gyfansoddi GCSE:

"Diwrnod gwych iawn gyda gweithgareddau defnyddiol iawn a fydd yn hawdd eu gweithredu yn fy ngwersi fy hun"
S.Davies (teacher)

"Roeddwn i wrth fy modd i gyd - mwy os gwelwch yn dda!"
D.Carey (teacher)