Amelia Thomas

Manylion cysylltu

19 Queen Street Tongwynlais Cardiff Millimagic - artist millimagic.com [email protected] 02920811544 or 07551823135

Ardystiadau

 • DBS : Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport, Torfaen, Elsewhere in Wales, Elsewhere in UK
 • Cofrestrwyd yn Hunan Gyflogedig (UTR)
 • Yswiriant indemniad
 • Hyfforddwyd fel artist rhwydwaith
 • Hyfforddwyd fel Asiant Creadigol CCC
 • Hyfforddwyd fel Ymarferydd Creadigol CCC

Medrau celfyddyd

 • Celfyddydau Gweledol
  • Celfyddyd perfformiad / tros amser / byw
  • Paentio
  • Ymarfer ymgysylltu cymdeithasol
 • Cerddoriaeth
 • Dawns
 • Rheoli Prosiectau Celfyddydau
  • Sector Preifat - unig fasnachwr
 • Ysgrifennu
  • Barddoniaeth

Ieithoedd siaredir

 • Saesneg

Ardaloedd Cwmpaswyd

 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Sir Fynwy
 • Torfaen
 • Rhywle arall yng Nghymru
 • Rhywle arall yn y DU

Trosolwg

Hip Hop educator with a background in DJ, ‘Break’ dance and current focus on graffiti. Some experience of performance poetry/rap, and a deep understanding of Hip Hop culture.

I have carried out workshops with pupils in the classroom, and painting a mural together.

Youth and community work background.

Dolenni allanol

graffiti as art - video and blog millimagic.com/graffiti-for-change