Amdan

Rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr o sefydliadau diwylliannol sy’n gweithredu yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru yn siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen yw Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru.

Ymunwch â’r Rhwydwaith

Mae’r rhwydwaith yn:

  1. Trefnu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol o safon uchel ar gyfer athrawon, artistiaid, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol
  2. Creu cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer athrawon, artistiaid a sefydliadau o blith y sectorau celfyddydol, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – yn ddigidol ac wyneb yn wyneb
  3. Cysylltu ysgolion ag artistiaid a sefydliadau celfyddydau, creadigol, diwylliannol a threftadaeth – gan weithredu megis brocer
  4. Casglu gwybodaeth am y ‘cynnig’ celfyddydau rhanbarthol a rhoi cyhoeddusrwydd i enghreifftiau o arfer gorau
  5. Cynnal rhaglen Hyrwyddwyr Celfyddydau – tîm o fentoriaid celfyddydau sy’n gallu cefnogi athrawon sy’n datblygu prosiectau celfyddydau.

Rydym eisiau cefnogi cyfleoedd ar gyfer arbrofi ac arloesi a darparu gofod diogel i syniadau a chysylltiadau ddatblygu.

Mae’r rhwydwaith yn agored, yn gynhwysol ac yn rhoi llais a chyfle am sgwrs rhwng grŵp amrywiol o addysgwyr, artistiaid, sefydliadau ac asiantaethau. Mae casgliad craidd o werthoedd yn sail i’r rhaglen, dull a gweithrediad y rhwydwaith.

 

Y pedwar gwerth sy’n sail i Rwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Dwyrain Cymru yw:

Cydweithredu

Mae rhannu syniadau, adnoddau a gwybodaeth yn hollbwysig i’n llwyddiant

Unigoliaeth

Cydnabod anghenion, arbenigedd a dyheadau ein haelodau

Haelioni

Parch, bod yn agored a thryloywder

Creadigrwydd

Annog dulliau llawn dychymyg a chreadigol ar gyfer prosiectau