Artistiaid
Ysgolion
Cyrff
Diwylliannol
Rhwydwaith
Rhwydwaith Cenedlaethol Celfyddydau ac Addysg

Mae'r Rhwydwaith yn bodoli er mwyn hwyluso’r berthynas rhwng ysgolion, artistiaid a chyrff diwylliannol i ysbrydoli’r arfer gorau o ran dysgu.

Y nod yw cyfeirio ysgolion at fudiadau a chyrff diwylliannol, lle bydd gan ddysgwyr gyfle i gael y profiad o weithio ochr yn ochr ag artistiaid ac ymarferwyr creadigol eraill.

Mae hyn yn gwireddu model o ddysgu arfer gorau sy’n defnyddio adnoddau lleol ac arfer celfyddydau proffesiynol fel ysbrydoliaeth ar gyfer dysgu ar safle ac mewn ysgol. Mae’r dull hwn yn gwireddu sawl uchelgais ar gyfer dyfodol addysg yng Nghymru fel y’u gosodwyd allan ym Mhedwar Diben Cwricwlwm Cymru.


Cydlynwyr Rhwydwaith

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr

  • Dave Baxter
  • David Camberlain
  • Eleri Evans
  • Sian Fizgerald
  • Amanda Griffkin
  • Jamie Jenkins
  • Nicholas Jones