Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

More great felt skulls finished! I can’t wait to hang them in our summer exhibition!!!

The Sound of Plastic.
Dosbarth Sycamore reuse plastic waste to create great percussion.
#expressivearts
#ethicalinformedcitizens
@artsed_wales

So proud of our #creativecrew who have invited local residents to share their memories of Crosskeys for our @artsed_wales project.

3

Fantastic learning resource for teachers packed with ideas for stimulating object based learning in museums and classrooms ‘The Secret Life of Objects’ from @artsed_wales @EdauCymru via @heritageinsider #creativity #inspiration #culturallearning https://t.co/7T1aAjmH3M