Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

😊👏🏼 #networkEdchat

It is "vital that we support teachers with their own wellbeing so that they can provide the best level of care for all children in their schools and communities in which they work,” says Duchess of Cambridge https://t.co/YBt2gQptzt

@artsed_wales Responding to and reflecting on creative works mattered for all disciplines,but also being an artist and audience within the creative processes was identified as crucial in developing creativity and an awareness/appreciation of it in learners.#networkEDchat

@networkEDcymru @kathlewismusic @George2Rachel Taking advantage of support that is available through @artsed_wales, arts networks and creative school projects. Combining outside expertise with a holistic curriculum can be so powerful. Also, identifying staff with passion for this AoLE and building on that! #networkedchat