Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Fancy working on the Creative Learning Through the Arts programme - a short contract available at #artswales https://t.co/F52MIKY5hK

@artsed_wales @usw_dance @RubiconDance @onedanceuk @DanceMaindy @youthdance @MCD_ance @RansackDance @balletcymru @AfonDance @FFINDANCE @Arts_Wales_ https://t.co/exvVAMjXgp

Paratowch ar gyfer tymor yr hydref drwy archebu eich datblygiad proffesiynol gyda @artsed_wales. Mae ein holl gyrsiau yn RHAD AC AM DDIM. https://t.co/yysMgv8Wfe @LlC_Addysg @Celf_Cymru

Get ahead of the autumn term by booking your professional development with @arts @artsed_wales. All our courses are FREE and we pay £100 cover costs for all teachers from state funded schools who attend. https://t.co/yysMgv8Wfe @Arts_Wales_ @WG_Education