Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Brilliant! Well done @missjonespont and colleagues, what an amazing experience for your pupils at @PontPrimary One they will remember for the rest of their lives no doubt! #CreativeLearning

@CCBCarts @CaerphillyCBC @sewalesEAS

We are in the middle of some amazing beat box battles. @Arts_Wales_ #leadcreativeschools

What a fantastic afternoon. Thank you to @mrdaviespont and your class for organising such a feel good festival! #wellbeing is great in this school!

We are so lucky to have these talented musicians from @IslwynHigh at our festival PontFest this afternoon @Arts_Wales_