Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol yng Nghymru. Rydyn ni’n cynnig datblygiad proffesiynol a chymorth o ran cysylltu addysgwyr i hwyluso cwricwlwm celfyddydau mynegiannol Cymru.

Make a dancing, drawing Robot http://artsed.wales/en/make-a-robot/

Creu Robot a all Dynnu Lluniau a Dawnsio http://celfadd.cymru/cy/creu-robot/

Creu eitemau sy’n taflu pwll o olau lliwgar http://celfadd.cymru/cy/gwydr-lliw-ffug/

Create items that cast pools of coloured light http://artsed.wales/en/faux-stained-glass/