Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol yng Nghymru. Rydyn ni’n cynnig datblygiad proffesiynol a chymorth o ran cysylltu addysgwyr i hwyluso cwricwlwm celfyddydau mynegiannol Cymru.

Masks are great for a stand-alone craft activity https://artsed.wales/en/carnival-masks/

Maemasgiau’n wych ar gyfer gweithgaredd crefft https://celfadd.cymru/cy/masgiau-carnifal/

Derbyniwch ein gwahoddiad i ymuno â'n grŵp Facebook, rhannu'r gweithgareddau a phostio gwaith celf creadigol http://www.facebook.com/groups/stiwdioadref

Please accept our invitation to join our Facebook group, share the activities and to post creative artwork http://www.facebook.com/groups/stiwdioadref