Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Brilliant work from St Andrew's Primary School! A great start, we hope to see more soon. #creativelearning @Arts_Wales_

Such a lovely day, thank you! Wonderful collage! Hope you had fun using the apps today. 🙌♥️ #icananimate @artsed_wales #makeitdigital https://t.co/iuuJd31FM4

Mae amgueddfeydd a sefydliadau etifeddiaeth a diwylliant yn angerddol iawn dros weithio gyda chynnwys cyfoes yn ogystal â chasgliadau a phynciau hanesyddol. #dysgucreadigol @Celf_Cymru @GoogleForEdu

Museums, heritage and cultural organisations are really passionate about working with contemporary content as well as historical collections and subjects. #creativelearning @Arts_Wales_ @GoogleForEdu