Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Please RT @artsed_wales @Celf_Cymru @Arts_Wales_ https://t.co/XKnbsviBVP

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhwydwaith Cynorthwyol newydd i weithio gyda'r @artsed_wales. Am ragor o fanylion, cliciwch yea - https://t.co/RMiyvgcWho … Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 20 Mehefin. @Celf_Cymru @BlackwoodMiners @CaerphillyCBC

We are looking for a new Assistant Network Co-ordinator to work with @artsed_wales For more details click here - https://t.co/RMiyvgcWho Application deadline is 20th June. @Arts_Wales_ @CaerphillyCBC @BlackwoodMiners

We are looking for a new Assistant Network Co-ordinator to work with @artsed_wales. For more details click here - https://t.co/RMiyvgcWho . Application deadline is 20th June.