Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

'Creativity in the Foundation Phase'- Free CPD for teachers and artists working in schools. Supply cover of £100 provided. English language workshop 21st Jan 2018 @NewbridgeMemo Book your place today 👉🏼 https://t.co/eC1dhzDBPk

'Creadigrwydd yn y Cyfnod Sylfaen' - DPP am ddim i athrawon ac artistiaid sy'n gweithio mewn ysgolion. Gweithdy languagae Cymraeg, 22ain Ionawr 2019 @NewbridgeMemo Cyflenwad cyflenwi o £100 a dalwyd. Archebwch heddiw 👉🏼https://t.co/OQ5pteV2xq

Looking groovy @Arts_Wales_ @artsed_wales #creativelearning with @UpbeatCharlie https://t.co/Ytr8i0ChT9