Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Interdisciplinary learning for the Expressive Arts: is it all it’s cracked up to be? - A2:Connect. ⁦@Ysgolnantgwyn⁩ ⁦@CompPorthcawl⁩ ⁦@CSCJES⁩ ⁦@networkEDcymru⁩ https://t.co/eKF78eItFS

Brilliant morning with @shellyannmusic recording our latest music track with @crcprimary @GHCDon @964thewave @KathJenkins @intofilm_cymru @ThreecliffsEd @swanseasound @artsed_wales @musicmind

4

The amazing @StringSisters2 from @LiveMusicNowUK visited our school today. If you want to make music accessible for all then you must try and get these lovely ladies to visit your school/setting. They were incredible and have really enthused both our children and staff!! https://t.co/2uFp6ntEha

Fantastic visit to Cyfarthfa Castle! Y5/6 enjoyed exploring the museum, viewing & interpreting Welsh art and finding out about the artist, Kyffin Williams. They also enjoyed drawing & painting landscapes inspired by his techniques 🎨✏️
Diolch, Ben @VisitCyfarthfa
@artsed_wales

4