Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Fantastic day making digital dancing drawing robots! Lots of fun & new skills gained. Thank you for a great day @artsed_wales @upbeatwales

Heddiw rydyn ni yn y Fenni gyda Paul Granjon yn gwneud robotiaid darlunio dawnsio #dysgucreadigol

Today we are in Abergavenny with Paul Granjon making dancing drawing robots 🤖 #robot #arts #education

Fancy working on the Creative Learning Through the Arts programme - a short contract available at #artswales https://t.co/F52MIKY5hK