Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Y6 Digital Leaders delivered an excellent CPD session for staff on #Scratch paired with #microbits following their recent Lead Creative Schools project. Y6 will also be working with Y3-Y5 to share & pass on their skills. Bendigedig!
@artsed_wales @GHCDon @EAS_Digital

We have had a fab day outdoors for the #OutdoorClassroomDay and #wellbeingweek2019 we have recreated the books It's Not A Stick by Antoinette Portis using #bookcreator we hope you like it https://t.co/B7zn5cBHqq

Happy #OutdoorClassroomDay
We love learning in the @FevershamSchool Outdoor classroom & Forest School

"The best classroom and the richest cupboard is roofed only by the sky.” -Margaret McMillan

#OutdoorLearning #Explore #Nature #Adventure #Play #Education #Creativity

2

@gnorthfield illustration masterclass @hayfestival. @artsed_wales 🌈🎨#celfmp

4