Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Y6 are working on a unique Creative Schools project with Coed Y Brain. Yesterday, LJS pupils visited @CYBPS to share & exchange story ideas for use with Scratch & Microbits. Excellent ideas, collaboration & pupil voice 👏
@EAS_Digital @artsed_wales @ScratchEdTeam @microbit_edu

Mini me adventure collages! Working on @artsed_wales #makeitdigital R&D. Thankful to @PrimaryRingland and Miss Roberts for their support. #collage #getcreative

2

Exploring collage today @PrimaryRingland @artsed_wales Using different iPad apps to make their work come alive and document the making process. #makeitdigital #papermind 🌈✂️📝💻

4

We need to get the message out to the next generation (plus parents and teachers) that there's a wealth of opportunity and careers in the UK creative sector - it really is big business!