Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

School groups can get 20% off for a trip to the ice-rink at Caerphilly Castle

A proceeds will support @cadwwales @Caerphilly_Cadw

Tickets are selling fast to book call 02920 099087

Join us for a day of talks and workshops to explore how schools, cultural organisations and artists can work together to create innovative and well-resourced expressive arts projects. #creativelearning

http://bit.ly/2NQYccI

Ymunwch â ni am ddiwrnod o sgyrsiau a gweithdai i archwilio sut mae ysgolion, sefydliadau diwylliannol ac artistiaid yn gallu cydweithio i greu prosiectau'r celfyddydau mynegiannol arloesol a chyfoethog. #dysgucreadigol

http://bit.ly/2NQYccI

“In times of change, learners inherit the Earth, while the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists.”

#EricHoffer - Reflections on the Human Condition