Rhwydwaith Celfyddydau & Addysg: De Ddwyrain Cymru

Rydyn ni’n rhwydwaith o athrawon, artistiaid a sefydliadau sy’n cwmpasu rhanbarth Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen. Rydym yn hyfforddi, yn cysylltu ac yn ysbrydoli addysgwyr i addysgu’r celfyddydau ar draws y cwricwlwm, a chawn ein hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru fel rhan o Ddysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau – Cynllun Gweithredu i Gymru. Darganfyddwch fwy amdanom a beth rydym ni’n ei wneud yma.

Always wonderful to hear about all the creativity and magic happening in our schools ✨

#Plwg #CreativeLearning

Athro/person creadigol; sefydliad celfyddydau/diwylliant? Ein 🎁anrheg i chi y Dolig yma yw http://ow.ly/aMXD50xrSEi: gwefan newydd sy’n paru addysg, y celfyddydau a diwylliant ledled Cymru lle gallwch 🔦chwilio neu 💡greu cyfle: beth allwch chi ei gynnig/ganfod? #Plwg

Teacher/creative; arts/culture organisation? Our 🎁 gift to you this Christmas is http://ow.ly/5SU050xsGfF: the new all-Wales education, arts & culture matchmaking website 🔦search for or 💡create an opportunity: what you’re looking for / what you can offer #Plwg #CreativeLearning

Our Arts Champions have been really busy this term. Some great work from @1_forget! #CreativeLearning #ExpressiveArts